prosty popularny spis

lean marketing Archive

lean materiały

0
Posted in Bez kategorii

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. lean gry Nadrzędnym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Wdrożenie form działania lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Ma [&hellip

Read Post